Τελευταία έργα

ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 9,8 kWp

Θέση: Νεα Τραπεζούντα Πιερίας
Ισχύς: 9,8 kWp
Panel: Bosch 245
Inverter: SMA STP 10000TL

ΚΙΤΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9,84 kWp

Θέση: Κίτρος Πιερίας
Ισχύς: 9,84 kWp
Panel: Bosch 240
Inverter: SMA STP 10000TL

ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9,84 kWp

Θέση: Λόφος Πιερίας
Ισχύς: 9,84 kWp
Panel: Bosch 240
Inverter: SMA STP 10000TL

Πιστοποίηση ISO

CERT-SMART SUN Gr Small